DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN GIẤY CHỨNG NHẬN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Công ty Minh Phương chuyên tư vấn thủ tục xin Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, cung cấp Hồ sơ xin Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy.

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
giấy chứng nhận PCCC, giay chung nhan phong chay chua chay, PCCC, phong chay chua chay

Đại diện khách hàng liên hệ với cơ quan nhà nước để đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận PCCC cho khách hàng. Dịch vụ tư vấn xin Giấy chứng nhận PCCC của Minh Phương đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất.

I. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY GỒM:
1. Đơn đề nghị cấp "Giấy chứng nhận PCCC" theo mẫu PC5 (Ban hành theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA);
2. Bản sao "Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC" và văn bản nghiệm thu về PCCC đối với cơ sở xây dựng mới hoặc cải tạo, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy khi đóng mới hay hoán cải hoặc bản sao biên bản kiểm tra an toàn về PCCC đối với cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác;
3. Bản thống kê các phương tiện PCCC, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị theo mẫu PC6;
4. Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về PCCC;
5. Phương án chữa cháy.

II. TƯ VẤN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI MINH PHƯƠNG:
Khách hàng làm Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy tại Công ty Minh Phương sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:
- Công ty Minh Phương sẽ Tư vấn pháp lý cho khách hàng những vấn đề liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận PCCC như: Tư vấn về điều kiện an toàn về PCCC, Tư vấn soạn hồ sơ chuẩn...
- Công ty Minh Phương sẽ kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin cấp Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ Công ty Minh Phương sẽ tiến hành soạn Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận PCCC cho khách hàng;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;
- Đại diện lên Cục cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy để nộp Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận PCCC cho khách hàng;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục cảnh sát PCCC, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Nhận Giấy chứng nhận PCCC tại Cục cảnh sát PCCC.

Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi khách hàng nhận được GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY, Công ty Minh Phương vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí như:
+ Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
+ Tư vấn miễn phí qua yahoo chat, email, website của công ty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liên hệ: CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: (08)22 142 126 - 0903 649 782 - 0907 957 895
Email: minhphuongpmc@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn
Website: www.lapduan.com

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy - Giấy chứng nhận PCCC - Thủ tục xin Giấy chứng nhận PCCC - Hồ sơ xin Giấy chứng nhận PCCC
Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy - Thủ tục xin Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy - Hồ sơ xin Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Mẫu PC4: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy


BỘ CÔNG AN
...............................
Số:........../ĐK-PCCC (.......)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Mẫu PC4
BH theo Thông tư số:
04/2004/TT-BCA
Ngày 31-3-2004GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY


- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
- Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
- Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an;
- Xét hồ sơ đề nghị cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC” của ông/bà:............
................................................................................Chức vụ:................................................................
đại diện cho:.........................................................................................................................................
và biên bản kiểm tra các điều kiện về PCCC của............................................................................
lập ngày..........tháng..........năm..................
(1).................................................................

CHỨNG NHẬN
(2)...........................................................................................................................................................
Thuộc....................................................................................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................................................
Tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận này có đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật để:................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Đồng thời ông/bà:.................................................................................................... có trách nhiệm
duy trì liên tục điều kiện về PCCC đã chứng nhận của.................................................................
trong suốt quá trình hoạt động.
...............................,ngày..........tháng..........năm.............
(3)....................................................................................


_________________________
(1) Tên cơ quan Cảnh sát PCCC cấp giấy;
(2) Tên cơ sở hoặc phương tiện giao thông cơ giới;
(3) Chức danh người ký giấy (ký tên, đóng dấu).